Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Business Service © 2020

Doradca Podatkowy 03370

Dorota Blukacz

al. Jana PawłaII 56/58 lok. 5

42-218 Częstochowa

KONTAKT ZE MNĄ >

Usługi

 

Doradztwo podatkowe

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • zakładanie działalności, gospodarczej, pomoc przy wyborze formy opodatkowania,
  • sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową.

Księgowość

Kadry i płace

Obsługa ZUS

  • prowadzenie ksiąg i ewidencji,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
  • obsługa kadrowa i płacowa,
  • sporządzanie odwołań do ZUS.

Postępowanie kontrolne i podatkowe

  • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi,
  • sporządzanie pism, wniosków, deklaracji i zeznań w sprawach podatkowych,
  • audyt podatkowy.

Proces współpracy

1.

Poznajemy problemy

 i oczekiwania Klienta. Analizujemy zlecenie pod kątem wyboru sposobu najlepszego dla klienta rozwiązania problemu.

 

 

2.

Wspólnie ustalamy warunki współpracy - wzajemne zobowiązania stron, określamy zakres usługi, termin jej realizacji i cenę za jej wykonanie.

 

3.

Etap realizacji usługi: precyzyjnie określamy stan faktyczny, informujemy na bieżąco o stanie sprawy, wykonujemy usługę.

 

4.

Jesteśmy u celu: przekazujemy Zleceniodawcy dokumentację wykonanej usługi i informacje uzupełniające. Dokonujemy wspólnie jej ostatecznej weryfikacji.

Pobieramy wynagrodzenie.

.

Moja wiedza i  doświadczenie.

Twój zysk!

 

 

Rozpocznijmy

współpracę

 

Jako doradca podatkowy pomogę Ci odnaleźć się  i zrozumieć  skomplikowane i zmienne przepisy podatkowe. 

ZADZWOŃ 

DO MNIE  >

Doradca Podatkowy

Dorota Blukacz