Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Business Service © 2020

Doradca Podatkowy 03370

Dorota Blukacz

al. Jana PawłaII 56/58 lok. 5

42-218 Częstochowa

KONTAKT ZE MNĄ >

Doradca Podatkowy

Dorota Blukacz

Tarcza antykryzysowa (2)

Tarcza antykryzysowa to pakiet kilku ustaw przygotowanych m.in. przez Ministerstwa: Rozwoju, Finansów i Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mających za cel m.in.ochronę gospodarki. Regulacje w niej zawarte dotyczą :

 

 • ochrony konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowego zniesienia opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienia odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejszych zasad rozliczania straty za 2020;
 • wsparcia firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwień dla branży turystycznej;
 • umożliwienia sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenia o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenia legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalniania z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienia gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenia bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancji de minimis z BGK;
 • dopłat BGK do odsetek;
 • funduszy płynnościowych BGK, PFR i KUKE, w tym możliwości uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

 

Ponadto uwzględniając potrzeby przedsiębiorców zaproponowano:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • wyższy limit wsparcia de minimis
 • odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;

 

26 marca 2020