Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Business Service © 2020

Doradca Podatkowy 03370

Dorota Blukacz

al. Jana PawłaII 56/58 lok. 5

42-218 Częstochowa

KONTAKT ZE MNĄ >

Doradca Podatkowy

Dorota Blukacz

Epidemia koronowirusa -  najważniejsze zmiany w przepisach dla przedsiębiorców
 

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm 26 marca 2020 zakłada zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych ze składek do ZUS przez 3 miesiące. Rozwiązania przyjęto w ramach pomocy w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

W przyjętym projekcie chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

 

Przedsiębiorca oraz pracujące dla niego osoby mają zachować prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek, natomiast Państwo ma przejąć na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj 2020 roku) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm (zatrudniających do 9 osób), założonych przed 1 lutego 2020 roku.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i jego pracowników. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać również samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

 

Przewiduje się również wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie około 2000 zł. dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r., jednakże w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, przychód musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Mimo, że nie trzeba zawieszać działalności, to świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

 

Specjalne miesięczne świadczenie postojowe wyniesie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł dla firm które całkowicie zaprzestały prowadzonej działalności w wyniku ogłoszenia stanu epidemii.  Świadczenie będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane.

 

Po pierwszym czytaniu w sejmie  zgłoszono do ustaw 257 poprawek, więc mimo oczekiwań społecznych należy sądzić, że nie jest to ostateczny kształt proponowanych przez rząd rozwiązań.

 

25 marca 2020